UNIJNE POŻYCZKI DLA FIRM (2,83 %) – PODKARPACKIE

Witam serdecznie na stronie internetowej UNIJNE POŻYCZKI DLA FIRM – DORADCA POŻYCZKOWY STANISŁAW GARBASZEWSKI.

Chciałbym przede wszystkim podziękować za odwiedzenie mojej strony jak również zachęcić Państwa do skorzystania z moich usług.

Posiadam długoletnie doświadczenie jako doradca finansowy związany z instytucjami finansowymi oraz ubezpieczeniowymi,

a także jako doradca ds. unijnych programów pomocowych dla firm.

Aktualnie (od 2000 r.) jestem doradcą pożyczkowym Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie,

gdzie głównie zajmuję się realizacją Programu pożyczkowego wspierania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim (pd.).

Jest to program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz z budżetu Państwa.

Posiadam biura w Sanoku, Lesku, dojeżdżam również bezpośrednio do klientów.

Zachęcam serdecznie do skorzystania z mojej pomocy związanej z możliwością otrzymania preferencyjnej pożyczki,

w tym m. in. ocena pomysłu na własną działalność gospodarczą, przygotowanie wniosku o pożyczkę,

pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji w trakcie prowadzenia własnej firmy,

poprawność rozliczenia środków z otrzymanej pożyczki.

Poniżej przedstawiam krótki opis działań realizowanych przez instytucję z którą współpracuję oraz opis realizowanych programów pożyczkowych dla firm.

Fundacja Wspomagania Wsi udziela mikro-pożyczek do 40.000 zł osobom, które chcą rozpocząć albo kontynuować działalność gospodarczą.

Od 1997 roku udzielono ponad 17 600 pożyczek na łączną kwotę ponad 190 milionów zł, działając w partnerstwie z następującymi instytucjami:

Agencją Nieruchomości Rolnych, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Światowym,

Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Ponad 40 % pożyczkobiorców zdecydowało się na kolejne nasze pożyczki.
Pożyczki przeznaczone są dla osób prowadzących zarejestrowaną pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym w formie spółki cywilnej).

Pożyczki mogą uzyskać również startujący przedsiębiorcy.

Firma nie może mieć więcej niż 10 pracowników i 2 mln euro obrotu rocznie.

Akceptujemy różne formy prowadzenia księgowości, w tym ryczałt.

O pożyczkę mogą ubiegać się tylko osoby na stałe zameldowane na wsi lub w miastach do 40.000 mieszkańców.

W województwie podkarpackim pożyczki udzielane są w ramach dwóch programów FWW.

Programy współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 oraz z budżetu Państwa, w programie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego „Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”.

Tytuł projektu: Program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim
Całkowita wartość projektu: 11170100,00 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8499999,91 PLN
Nazwa beneficjenta: Fundacja Wspomagania Wsi

Tytuł projektu: Program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości – dofinansowanie
Całkowita wartość projektu: 10900000,00 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8447003,34 PLN
Nazwa beneficjenta: Fundacja Wspomagania Wsi

Kwoty i okresy spłat pożyczki:

  • Pierwsza pożyczka: do 30 tys. zł na okres do 36 miesięcy (regulamin do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania)
  • Kolejna pożyczka: do 40 tys. zł na okres do 48 miesięcy (regulamin do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania)

Okres karencji w spłacie pożyczki – 2 miesiące.
Przeznaczenie pożyczki:

Pożyczki są przeznaczone na uruchomienie i rozwój firmy, w tym na cele inwestycyjne oraz cele obrotowe (z wyłączeniem działalności rolniczej).
Zabezpieczenie pożyczki:

Wymaganym zabezpieczeniem pożyczki są weksel „in blanco” oraz poręczenie osób trzecich.

Bardzo niskie oprocentowanie stałe w okresie spłaty pożyczki:

Od dnia 01-01-2016 roku oprocentowanie pożyczek wynosi 2,83 % w skali roku.
Sprawdź przykładowy harmonogram spłat (znajdź na stronie www.fww.org.pl)

Pieniądze z pożyczki trzeba wydać w ciągu 6 miesięcy. W rozliczeniu trzeba przedstawić dowody księgowe potwierdzające wydanie pieniędzy na cele ustalone z pożyczkobiorcą i zapisane w umowie.
Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia pożyczki znajdują się w dokumencie „zasady rozliczania pożyczek”.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: www.fww.pl